Videod 2019

JAANUAR

TKÜ liikmemaks info.

 

Meie auväärne juubilar Nikolai Põdramägi „75“.

 

VEEBRUAR

Üldinfo „Riigikaitse puuete inimestele“.

 

Sõbrapäev klubis.

 

MÄRTS

EKL-TKÜ Eesti viipekeele päeva tähistamine.

 

Hedvig Pedda 85.

 

EKL Mati Kartus näitemänguse ja näitlemise kogemuse koolitus.

 

Aastakoosolek teade.

 

APRILL

TKÜ üldkoosolek otsus.

 

Firma „Estkeer“ esindajaga kohtumine.

 

EKNK Kurtide Kogudus pastor Allan Lepiku loeng Tartus.

 

MAI

Eesti trükimuuseum info.

 

Prantsusmaa Visual Vernacular Tartus info

 

Huvitav Trükimuuseum.

 

JUUNI

Suvine ekskursioon Prangli saarele info.

 

Prantsusmaa „Visual Vernacular” esineja külaliskäik Tartus.

 

EKL pensionäride 12. kokkutulek Narvas.