Videod 2019

JAANUAR

TKÜ liikmemaks info.

 

Meie auväärne juubilar Nikolai Põdramägi „75“.

 

VEEBRUAR

Üldinfo „Riigikaitse puuete inimestele“.

 

Sõbrapäev klubis.

 

MÄRTS

EKL-TKÜ Eesti viipekeele päeva tähistamine.

 

Hedvig Pedda 85.

 

EKL Mati Kartus näitemänguse ja näitlemise kogemuse koolitus.

 

Aastakoosolek teade.

 

APRILL

TKÜ üldkoosolek otsus.

 

Firma „Estkeer“ esindajaga kohtumine.