Helve Võsokova 80 ja Väino Kutta 75 ning pensionäride seltsi uue esinaise Maimu Sabali avakõne, 17.01.2018

« »