Tartumaa Kurtide Ühing

tartu_maja_s

Tartumaa Kurtide Ühing on Tartus ja Tartumaal elavaid kurte vabal algatusel ning võrdsetel alustel ühendav ühendus, mis tegutseb põhikirja alusel.

Tartumaa Kurtide Ühing (TKÜ) on 1931. aastal asutatud Tartumaa Kurttummade Seltsi „Sõprus” õigusjärglane.

TKÜ eesmärgiks

  • on luua võimalusi kurtidele omavaheliseks suhtlemiseks
  • kaitsta ühingu liikmete seaduslikke huve
  • korraldada liikmetele kultuuri- ja vaba aja üritusi
  • edastada liikmetele informatsiooni
  • teha koostööd juriidiliste ja üksikisikutega, kes tegutsevad sotsiaaltöö valdkonnas
  • kaasa aidata viipekeele kui kurtide suhtlemiskeele arendamisele
  • korraldada heategevuslikke üritusi
  • osaleda aktiivselt Eesti Kurtide Liidu töös
  • võimaldada kodulehekülje vahendusel nii liikmetele kui ka teistele sõpradele võimalikult kiiret, vajalikku ja/või huvitavat infot meie ühingu elust
  • tutvustada meie ühingut laiemale avalikkusele