Aastakoosoleku teade.

Aastakoosolek toimub 9. septembril, kl 17:00 Tartus Suur-Kaar 56, klubis.

Aastakoosoleku päevakord:

1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimised.
2) Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine.
3) TKÜ juhatuse esimehe kohusetäitja aruanne ühingu 2019. aasta tegevusest ja finantstegevusest.
4) Revisjonikomisjoni 2019. aasta aruanne.
5) 2019. aasta juhatuse tegevusaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
6) 2020. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine.
7) TKÜ kodulehekülje uuendamise tutvustamine.
8) Jooksvad küsimused.
a) Koroonaviiruse tõkestamise arutlus.
b) Ettepanekud, arvamused.

Ootame osa võtma kõiki ühingu liikmeid.

Maski kandmine on tungival soovitav! Kasutage desinfitseerimisvahendit!

Mask info

 

 

 

 

 

 

TKÜ juhatus!

YouTube Preview Image
« »