EKL 2018. aasta valimis-liidukoosoleku kokkukutsumine

Teatame, et valimis-liidukoosolek viiakse läbi 21. aprillil 2018. a. kell 11.00 Tallinnas, Nõmme tee 2.

Osalema kutsume vastavalt EKL 2017. aastal uuendatud ja vastu võetud põhikirjale igast EKL liikmesühingust ainult ühe hääleõigusliku esindaja. Nõuandva häälega osalevad EKL juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, EKL keskuse töötajad ja EKL osaühingute juhid.

Iga liikmesühing võib peale ühe hääleõigusliku esindaja saata nõuandva häälega ühte esindajat.

Palun liikmesühingutel saata hiljemalt 29. märtsiks 2018 delegaatide nimekiri, Eesti Kurtide Liidu presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikme kandidaatide nimed Eesti Kurtide Liidu meili teel ead@ead.ee.

Eesti Kurtide Liidu presidendi kohale kandideerijatel esitada CV, nõutav varasema projekti kirjutamise oskus ja organisatsiooni juhtimise kogemus.

Kandidaadid peavad olema liikmesühingu liikmed ja nad võivad kandideerida oma organisatsiooni või teise liikmesorganisatsiooni kaudu. Kandidaadid peavad esitama kirjaliku nõusoleku ja organisatsioonid saadavad Eesti Kurtide Liidule kandidaatide nõusolekud, originaalid tuuakse koosolekule.

Kandidaadid osalevad isikliku kohalolekuga valimis-liidukoosolekul nõuandva hääleõiguseta.

Allpool on organisatsiooni avalduse ja kandidaadi nõusoleku blanketid, mida saate salvestada arvutisse ja täita.

Aastakoosolekust osavõtjatele tasutakse sõidukulud ja võimaldatakse lõunasöök.

NB! Valimis-aastakoosoleku päevakord saadetakse EKL liikmetele vähemalt 14 päeva ette selle toimumist kirjalikult ja kurtide liidu kodulehel.

Konkreetsete või täpsustavate küsimuste korral palun võtta ühendust Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimehega meilitsi ead@ead.ee.

Vaadake EKL kuulutusi siit!

EKL juhatus

« »