Estkeer OÜ tutvustab oma asutuse platvormi ja teenuseid

Estkeer logo 2019Estkeer OÜ tutvustab viipekeeletõlgi abil oma asutuse platvormi ja teenuseid 10. aprill kell 15:00 Tartumaa Kurtide Ühingu liikmetele.

TKÜ eesmärgiks:

1) On luua võimalusi kurtidele omavaheliseks suhtlemiseks
2) Kaitsta ühingu liikmete seaduslikke huve
3) Korraldada liikmetele kultuuri- ja vaba aja üritusi
4) Edastada liikmetele informatsiooni
5) Teha koostööd juriidiliste ja üksikisikutega, kes tegutsevad sotsiaaltöö valdkonnas
6) Kaasa aidata viipekeele kui kurtide suhtlemiskeele arendamisele
7) Korraldada heategevuslikke üritusi
8) Osaleda aktiivselt Eesti Kurtide Liidu töös
9) Võimaldada kodulehekülje vahendusel nii liikmetele kui ka teistele sõpradele võimalikult 10) Kiiret, vajalikku ja/või huvitavat infot meie ühingu elust
11) Tutvustada meie ühingut laiemale avalikkusele

TKÜ juhatus!

« »