Tartumaa Kurtide Ühingu valimis-aruandekoosolek.

ballot voting vote box politics choice election21. märtsil 2018. a. kl 17:00 Tartus Suur-Kaar 56, ühingu ruumides.

Tartumaa Kurtide Ühingu valimis – aruandekoosoleku päevakord:

Koosoleku avamine.
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
Koosoleku päevakorra kinnitamine.

1. TKÜ juhatuse esimehe aruanne ühingu 2017. aasta tegevusest ja finantstegevusest.

2. Revisjonikomisjoni aruanne.

3. Küsimused ja arutlus.

4. TKÜ 2017. a. aruannete kinnitamine.

5. Kandidaatide esitamine uude juhatusse ja revisjonikomisjoni.

a) Kandidaatide enese tutvustus.
b) Häältelugemiskomisjoni valimine.

6. Valimised.

a) Juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete kinnitamine.
b) Revisjonikomisjoni liikmete kinnitamine.

7. TKÜ 2018. a. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine.

8. Jooksvad küsimused.

a) Suvise ekskursiooni arutlus.
b) Ettepanekud, arvamused.

TKÜ juhatus!

YouTube Preview Image
« »