TKÜ juhatuse tööde 2019. aasta kokkuvõte üritustest.

Meie ühingu juhatuse koostöö on olnud hea. Planeeritud tegevused on läbi viidud.

Tähtsamad üritused olid:

• Sõbrapäeva üritus klubis.
• Mati Kartus esitlus Tartus.
• EKNK Kurtide Kogudus Allan Lepik loeng Tartus.
• Huvitav Trükimuuseumis.
• EKL 12. pensionäride kokkutulek piiriääres Narvas.
• Prantsusmaa esineja Visual Vernacular Tartus.
• Ekskursioon Pranglil.
• Rahvusvahelise Kurtide päeva tähistamine „Filmiõhtu” klubis.
• Jõulupidu „Püssirohukeldri” muistses kõrtsis.

Usume, et meie juhatuse ja kogu ühingu hea koostöö järgmisel, 2020. a. jätkub.

Tartumaa Kurtide Ühingu juhatus ja pensionäride selts „Hõbeniit“!

YouTube Preview Image
« »