TKÜ juhatuse tööde kokkuvõte 2017. aasta.

TKÜ aastalõpu juhatus 2017

Meie ühingu juhatuse koostöö on olnud suurepärane. Planeeritud tegevused on läbi viidud.

Tähtsamad üritused olid:

• Tähistasime pensionäride seltsi „Hõbeniit” 30. juubelit.
• Noorteselts „Sõprus” tähistas 5. juubelit.
• Käisime Toomemäel, kus võtsime osa kummitusjuttude Tuurist.
• Võtsime osa Eesti Kurtide Liidu juubeliüritustest Tallinnas ja ka Tartus.
• Toimus 2-päevane õppesõit Kihnu saarele.
• Riia kurdid käisid sõpruskohtumisel Tartu kurtidega.
• Ühingu pensionäride selts „Hõbeniit” korraldas iga kuu oma liikmetele klubis ürituse.

Usume, et meie juhatuse ja kogu ühingu koostöö järgmisel, 2018. a. jätkub.

Tartumaa Kurtide Ühingu juhatus, pensionäride selts „Hõbeniit“ ja noorte selts „Sõprus“.

« »